Tildelingsteamet ble opprettet 1. januar 2021 og er en ny måte å organisere tildeling av tjenester. Tidligere lå dette til hver virksomhet innen helse og omsorg, mens det nå skjer i dette teamet. Tildelingsteamet består av seks ansatte med tverrfaglig kompetanse. Leder er Ida Borg. 

Ida Borg forteller at tildelingsteamet skal bidra med å sikre at vi har en felles plattform hvor vi mottar alle søknader som omhandler helse- og omsorgstjenester.  -Bruker vil få sin egen kontaktperson i teamet, og dette skal medvirke til smidige overganger og gode løsninger. 

-Vi vil ha stort fokus på brukers behov og mulighet for ressursutnyttelse. Tverrfaglig samarbeid står helt sentralt.

Viktige punkter i vårt arbeid vil være mestringsfokus og brukermedvirkning.  Tildelingsteamet skal ha alle henvendelser som gjelder behov og søknader.


Kontakt oss:

Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no 
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 


Søknadsskjema: 

Se søknadsskjema her

Søknaden sendes til Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.


Behov for å kontake tjenestene direkte?

Dersom du har spørsmål rettet direkte mot tjenesten som ytes, så kontakt disse direkte:

Hjemmebaserte tjenester // Barn, ungdom og familietjenesten // Løten helsetun


Bakgrunn for organiseringen

Høsten 2020 startet vi arbeidet med å utarbeide og planlegge oppstart for tildelingsteam. Dette har vært et stort prosjekt, hvor vi har hatt mange lærerike diskusjoner og gjort oss nyttige erfaringer, forteller Borg. Fra 1/1-21 kan vi gledelig fortelle at vi endelig har fått etablert et tildelingsteam.

Se også Rigges for bedre samhandling