Løten kommune jobber kontinuerlig med å utvikle nye boligfelt, og vi legger ut informasjon om dette fortløpende. 

Vi vil om kort til ha romslige byggeklare tomter på Ådalsbruk (Oline Fløtholens veg), med kort veg til skole, barnehage og butikk. 

Se kartet i linken her
 

Kart over de planlagte tomtene i Oline Fløtholens veg på Ådalsbruk

Kart over de planlagte tomtene i Oline Fløtholens veg på Ådalsbruk

Innflytter i Løten?

Se vår side med invitasjon til innflyttertreff