Her finner du våre tomtefelt
-med oversikt over hvilke tomter som er ledig

Slettmoen nord, ved Brenneriroa
Mathilde Hauges veg på Fløta Ådalsbruk
Milevegen på Jønsrud 
(festetomter)

Kontakt
For henvendelse ang. tomter, ta kontakt med Teknisk forvaltning i Løten kommune;
tlf. 62 56 40 00 eller post@loten.kommune.no.

Se også alle tomteområdene vår på Finn:

Se alle våre tomter på Finn.no


Vi har også næringstomter!

Næringstomter på Ånestad

 

Innflytter i Løten?

Vi ønsker velkommen!

Velkommen som innflytter!

Se også:

Velkommen til Løten - Midtpunkt med mangfold -