Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

TrafikkLykke

Løten skal bli en trafikklykkelig kommune.
Løten kommune var i 2010 med i et forprosjekt for TrafikkLykke. Den 26. september 2012 vedtok kommunestyret i Løten at kommunen også skal delta i hovedprosjektet. TrafikkLykke-prosjektet eies av Hedmark trafikksikkerthetsutvalg (HTU), i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, NAF, politiet og Løten kommune.TrafikkLykke strekker seg over perioden september 2012 til juni 2016.
Prosjektleder for TrafikkLykke i Løten er Mona Myrvang Nygaard (også ungdomskontakt)
Tlf. 917 46 722/ mona.nygaard@loten.kommune.no

Målet for prosjektet er at:

  • Løten skal være et trygt sted å ferdes.
  • De unge bil- og motor interesserte blir hørt og tatt på alvor.
  • Løtens befolkning har gode holdninger når det gjelder trafikksikkerhet.

For å nå disse målene har prosjektgruppen besluttet å sette iverk følgende tiltak:

1. Tiltak rettet mot de unge bil- og motorinteresserte

Mål: Redusere støyplager og øke trafikksikkerheten for hele Løtens befolkning.
Målgruppe: Unge bil- og motorinteresserte som lager støy og utsetter seg selv og andre for fare i trafikken.
Beskrivelse: ”Glatta” - et tiltak for unge bil- og motorinteresserte på NAF sin øvingsbane i Moelv, en kveld i måneden. Kvelden er tredelt: Det informeres om et relevant tema, det er ferdighetskjøring og avsluttes med frikjøring. Alt skjer under kontrollerte forhold, med enkle og klare regler. De raskeste på ferdighetskjøringen premieres med premier fra sponsor. 
Tidsramme: En kveld pr. måned, fra september til mai, i Moelv og en dag i året på Vålerbanen.
Krav: Alle som deltar må inngå kontrakt med lensmannen. Kontrakten innebærer at deltakerne forplikter seg å kjøre slik at andre ikke utsettes for fare i trafikken samt redusere støyplager som følge av høye hastigheter, rusing av motorer og lignende. Dersom kontrakten holdes får deltakerene en dag på Vålerbanen i juni.

2. Fokus på trafikksikkerhet blant mopedkjørere
Mål: 
Å videreutvikle forståelsen av kjøreteknikkens betydning, videreutvikle egen kjøreteknisk kompetanse og øke bevisstheten om eget ferdighetsnivå.
Målgruppe: Ungdom med mopedførerbevis og/eller trafikalt grunnkurs.
Beskrivelse: Mopedsamling på våren. Innleide instruktører. Teori og kjøring. Det faglige opplegget utarbeides av instruktørene.  
Tidsramme: Fire timer en dag i året.

3. Bred involvering om lokale trafikksikkerhetsutfordringer
Mål: 
Utvikle motivasjon for og evne til reell holdnings- og atferdsendring i trafikken. Skaffe innspill fra befolkningen om hva som må til for å bli trafikklykkelige.
Målgruppe: Hele lokalbefolkningen.
Beskrivelse: ”Si i fra! For alle fra 0 – 100”. Det arrangeres folkemøter i alle fire skolekretsene i Løten. Foreldreutvalget (FAU) ved hver skole er en viktig samarbeidspartner i organiseringen og gjennomføringen. Eksterne prosessledere leies inn for å lede prosessen.
Tidsramme: En kveld pr. grend/krets. Samt forberedelser og etterarbeid.

Den lokale prosjektgruppa består av:

  • Prosjektleder og ungdomskontakt - Mona M. Nygaard
  • Lensmann - Jan Kampenhøy
  • Lokal politiker - Marte Larsen Tønseth
  • Lokal politiker - Sven Tore Wilhelmson

 Ordføreren sitter i styringsgruppen for prosjektet.

Sist endret: 30.06.2016
|
|
|