ORDNINGEN HAR OPPHØRT INNTIL VIDERE (FRA JANUAR 2020)

Trygt hjem er etablert som et tilbud til ungdom i Hedmark om trafikksikker, rimelig transport hjem fra fest, både i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangementer.
Ungdom er særskilt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Målet er å få ungdom trygt hjem ved hjelp av offentlig transportmiddel.

(Gunn Randi Fjæstad i Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg)
 


De viktigste huskereglene for "Trygt hjem": 

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 21 år (husk legitimasjon)
  • Taxi skal bestilles før kl. 20.00 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på tlf. 62 58 88 88. Nummeret skal brukes i hele Hedmark.
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24:00 - 03:00
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
  • Det betales en egenandel på 50 kroner per person (NB! Andre priser ellers i året, se retningslinjene under)


Retningslinjer:

Se retningslinjer for trygt hjem-ordningen her (Hedmark Trafikksikkerhetsuvalg)