Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Turer i Løten

I Løten finner du et stort utvalg tur-muligheter:

 • Turstier både i sentrum, i marka og på fjellet
  Mange av disse er merket av lokale turlag, både i regi av Turistforeningen, skoler og andre
 • Skiløyper i marka og på fjellet
  Link til oppkjørte skiløyper finner du her Hedmarksvidda på skisporet.no)
 • Toppturer
 • Sykkelstier

Felles for mange av turene er at de også er koblet til mange andre tursti-nett, slik at mulighetene er uendelige!

Barnehagene i løten er også aktive på tur, her Jønsrud barnehage

Her finner du oversikt over de fleste turene, og vi vil gjerne ha tips om det er turer du savner å finne her.

Mange av turene kan du også finne på www.ut.no, i tillegg til å laste ned UT-appen, som du kan ha med på telefonen og lett finne nye muligheter mens du er ute på tur

Skiløyper:
Oversikt over oppkjørte skiløyper kan du følge med på her
(www.skisporet.no)


Allemannsretten

Statlig friluftslivspolitikk
Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig (Stortingsmelding nr. 39, 2000‐2001 ‐ Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen.

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør fundamentet for våre
friluftslivstradisjoner.

Allemannsretten er hjemlet i lov Friluftsloven (vedtatt av Stortinget 1957)

Generelt om ferdsel i utmark
I tillegg gjelder det noen regler for hvordan man skal oppføre seg i utmark;

 • Båndtvang på hunder
 • Båltenning
 • Telting/ camping
Sist endret: 23.03.2016
|
|
|
 • Kartbrosjyre over nærmiljøturer i Løten

  Stinett Ådalsbruk nærmiljøturer - eget kart er tilgjengelig

  Vi starter på gang-/sykkelveg langs «Løtenrunden» til Bergum. Herfra går vi inn på det nye sti-nettet, «Ådalsbruk nærmiljøturer», gjennom Finnstadhagan og Englaugshagan til Klevfos. Turen arrangeres av Hamar og Hedemarken turistforening, HHT. Nå kan du også få nytt nærmiljøturkart over alle stier i nærmiljøer i Løten!