I Løten finner du et stort utvalg tur-muligheter:Bilde fra turpost (Foto: Emilie Westli Andersen)

  • Turstier både i sentrum, i marka og på fjellet. Mange av disse er merket av lokale turlag, både i regi av Turistforeningen, skoler og andre
  • Skiløyper i marka og på fjellet
  • Toppturer
  • Sykkelstier

Felles for mange av turene er at de også er koblet til mange andre tursti-nett, så mulighetene er uendelige!

Her finner du oversikt over de fleste turene, og vi vil gjerne ha tips om det er turer du savner å finne her.

Finn turene på nettstedet UT.no

På UT finner du turforslag, beskrivelser og kart, og du kan søke både på områder og navn.


Skiløyper:


Allemannsretten

Statlig friluftslivspolitikk

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig (Stortingsmelding nr. 39, 2000‐2001 ‐ Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen.

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør fundamentet for våre
friluftslivstradisjoner.


Generelt om ferdsel i utmark

I tillegg gjelder det noen regler for hvordan man skal oppføre seg i utmark;

  • Båndtvang på hunder
  • Båltenning
  • Telting/ camping