I Løten finner du et stort utvalg tur-muligheter:Bilde fra turpost (Foto: Emilie Westli Andersen)

  • Turstier både i sentrum, i marka og på fjellet. Mange av disse er merket av lokale turlag, både i regi av Turistforeningen, skoler og andre
  • Skiløyper i marka og på fjellet
  • Toppturer
  • Sykkelstier

Felles for mange av turene er at de også er koblet til mange andre tursti-nett, så mulighetene er uendelige!

Her finner du oversikt over de fleste turene, og vi vil gjerne ha tips om det er turer du savner å finne her.

Finn turene på nettstedet UT.no

På UT finner du turforslag, beskrivelser og kart, og du kan søke både på områder og navn.Allemannsretten

 

Statlig friluftslivspolitikk

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig (Stortingsmelding nr. 39, 2000‐2001 ‐ Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen.

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør fundamentet for våre
friluftslivstradisjoner.


Generelt om ferdsel i utmark

I tillegg gjelder det noen regler for hvordan man skal oppføre seg i utmark;