På denne siden finner du informasjon om helse, fritidstilbud, tilskudd og midler og andre temaer som berører ungdom i Løten.

Gå videre til disse menyvalgene:

Ungdommens hus

 

Ungdomskontakten

MOT i Løten

SLT-koordinator

Trygt hjem for 50 kroner

Helsestasjon for ungdom

Barn og unges kommunestyre (BUK)

Åpen hall