På denne siden finner du informasjon om helse, fritidstilbud, tilskudd og midler og andre temaer som berører ungdom i Løten.

Gå videre til disse menyvalgene:

>> Ungdommens hus Illustrasjonsbilde fra Løten (Foto: Ricardofoto)

>> Ungdomskontakten

>> MOT i Løten

>> SLT-koordinator

>> Trygt hjem for 50 kroner

>> Helsestasjon for ungdom

>> Barn og unges kommunestyre (BUK)

>> Åpen hall