Representanter i BUK 2019-2020

BUK hadde konstituerende møte den 1. september 2019, og disse personene ble valgt inn i følgende funksjoner for 2019/2020:


Ordfører:

Isak Formoe

 

Varaordfører:

Simen Hagen Korsbakken

 

Arbeidsutvalget (AU)

Isak Formoe

Anneli Velle Opsahl

Miriam Elisabeth Gunneng

Ivan Alvseike.


BUK-representanter til samarbeidsutvalgene i kommunen:

  • Samarbeidsutvalget for helse, familie og barnevern: Ivan Alvseike og Linea Ruud Aakvik

  • Samarbeidsutvalget for teknisk drift og landbruk: Amalie Sagstuen og Jørgen Haraldse

  • Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon: Oskar Aarnes Nilssen og Simen Hagen Korsbakken

 

Ungdommens Fylkesting

Isak Formoe representerer også Løten i Ungdommens Fylkesting


Sekretær for BUK

Ungdomskoordinator Kristian Øverby,

kristian.overby@edu.loten.kommune.no  / tlf. 474 73 132 / 62 56 40 27

BUK er et organ som skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. BUK består av representanter fra 6. og 7.klasse på Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.