Representanter i BUK 2019-2020

BUK hadde konstituerende møte den 1. september 2019, og disse personene ble valgt inn i følgende funksjoner for 2019/2020:


Ordfører:

Isak Formoe

 

Varaordfører:

Simen Hagen Korsbakken

 

Arbeidsutvalget (AU)

Isak Formoe
Anneli Velle Opsahl
Miriam Elisabeth Gunneng
Ivan Alvseike.


BUK-representanter til samarbeidsutvalgene i kommunen:

  • Samarbeidsutvalget for helse, familie og barnevern: Ivan Alvseike og Linea Ruud Aakvik
  • Samarbeidsutvalget for teknisk drift og landbruk: Amalie Sagstuen og Jørgen Haraldse
  • Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon: Oskar Aarnes Nilssen og Simen Hagen Korsbakken


Ungdomsråd

(Velgs av kommunestyret for ett år av gangen)

1. Isak Formoe, (BUK ordfører) Hamar Katedralskole (VG2)
2. Vebjørn Åseth, Storhamar VGS (VG1)
3. Torjus Nordvold Aas (10. trinn LUS)
4. Sunneva Skarphedinsdottir Riesto (10. trinn LUS)
5. Simen Hagen Korsbakken, (Varaordfører) (9. trinn LUS)
6. Anneli Velle Opsahl (9. trinn LUS)
7. Julie Imset Jølstadengen (8. trinn LUS)
8. Magnus Storaker ( 8. trinn LUS)
9. David Daniel C. Myking ( 8. trinn Friskolen)


Varamedlemmer

1. Silje Kristin Stensen (Lus, 10. trinn)
2. Robert Pettersen (Lus, 10. trinn)
3. Jørgen Haraldsen (Lus, 9. trinn)
4. Amalie Sagstuen (Lus, 9. trinn)
5. Andreas Bårdseth Heggeriset (Lus, 8. trinn)
6. Julie Haraldsen-Rudlang (Lus, 8. trinn)


Ungdommens Fylkesting

Isak Formoe representerer også Løten i Ungdommens Fylkesting


Sekretær for BUK

Ungdomskoordinator Kristian Øverby,

kristian.overby@edu.loten.kommune.no  / tlf. 474 73 132 / 62 56 40 27

BUK er et organ som skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. BUK består av representanter fra 6. og 7.klasse på Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.