Velkommen til våre aktiviteter! 

Faste aktiviteter ved Ungdommens hus:

  • Mandager kl. 18.00 - 20.30: Juniorklubb for 5 - 7. klassinger

  • Tirsdag og Torsdag kl. 14:00 - 17:00 er det åpent for «alle»
    (Øvre aldersgrense ved Ungdommens hus er 18 år)

  • Tirsdag og Torsdag kl. 17:00 - 21:00
    Fritidsklubb for ungdomsskole-elever og opp til 18 år


Åpen hall

Ungdommens hus organiserer også Åpen hall. Det er hver fredag kl. 19:00 - 22:00 i Løtenhallen, gjennom skoleåret.
Se mer om Åpen hall her

 

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut mer info om tilbudene og bilder av aktivitetene våre
Følg oss på Facebook @ungdommenshusiloten


Kontakt

Mona Myrvang Nygaard fungerer som leder ved Ungdommens hus. 
Hun treffes på tlf. 917 46 722, Epost: mona.m.nygaard@loten.kommune.no