Ungdommens hus er i tidligere Idrettens hus ved Løten idrettspark

Velkommen til våre aktiviteter!

Disse aktivitetene gjelder for skoleåret 2017/2018:

  • Mandager kl. 18.00 - 20.30: Juniorklubb for 5., 6. og 7. klassinger

  • Tirsdag og Torsdag kl. 14.00 - 17.00 er det åpent for «alle»

  • Tirsdag og Torsdag kl. 17.00 - 21.00 er det åpent for ungdomsskole-elever og opp til 18 år

  • Fredager fram til høstferien er Ungdommens Hus åpent fra kl. 18.00-21.00
     

Åpen hall

Hver fredag kl. 19.00-22.00 i Løtenhallen! Se mer her

 

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut mer info om tilbudene og bilder av aktivitetene våre
Følg oss på Facebook @ungdommenshusiloten


Kontakt

Fungerende leder: Bjørn Erik Hornberg, Bjorn.Erik.Hornberg@edu.loten.kommune.no

Tlf. 906 50 927