Velkommen til Ungdommens hus!

Vi holder til i Venslivegen 13 i sentrum. 

Dette skjer hos oss:

Juniorklubb

Tilbudene ved Ungdommens hus fram til vinterferien 2021:

Her finner du datoer for juniorklubben (de som går i 5., 6., og 7. klasse) frem til uke 9 når vinterferien starter. Tilbudet endres om koronasituasjonen tilsier det. 

Mandager 17.30-20.00:
Jønsrud og Ådalsbruk bytter på hver sin mandag kl. 17:30-20:00
Jønsrud . 25 jan. 8 feb. 22 feb. (partallsuker) 
Ådalsbruk: 1 feb. 15 feb. (oddetallsuker) 

Lund : 26 Jan. 9 Feb. 23 Feb. (partallsuker)  Tirsdager 17.30-20.00
Østvang : 26 Jan. 9 Feb. 23 Feb. (partallsuker). Tirsdager 12.30-15.00 

Det blir levert ut info om datoene på skolene og forhåpentligvis blir dette sendt med elevene hjem som ranselpost.

Åpent for ungdommer på torsdager:

Ungdomsskoleelever:
På torsdager fremover blir det åpent for ungdommer fra 8. klasse til og med 10. klasse ved Løten ungdomsskole. Kl. 18:00- 21:00.

Elever i videregående skole:
Ungdommer som går på videregående (16 - 20 år):
Ungdomshuset åpent annenhver tirsdag i oddetallsuker kl. 18:00-21:00.
16. februar, 2. mars, 16. mars osv.  

Vi vil til enhver tid forholde oss til smittevernreglene. Alle åpningstilbudene er selvsagt med forbehold om smittesituasjonen i kommunen.


Åpen hall

Ungdommens hus organiserer også Åpen hall. Åpen hall er midlertidig stengt på grunn av koronasituasjonen.

Åpen hall er hver fredag kl. 19:00 - 22:00 i Løtenhallen gjennom skoleåret (når det er åpent).
Se mer om Åpen hall her

 

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut mer info om tilbudene og bilder av aktivitetene våre
Følg oss på Facebook @ungdommenshusiloten


Kontakt

Mona Myrvang Nygaard fungerer som leder ved Ungdommens hus. 
Hun treffes på tlf. 917 46 722, Epost: mona.m.nygaard@loten.kommune.no