Velkommen til Ungdommens hus!

Vi holder til i Venslivegen 13 i sentrum. 

Dette skjer hos oss:

Vi vil til enhver tid forholde oss til smittevernreglene. Alle åpningstilbudene er selvsagt med forbehold om smittesituasjonen i kommunen, og vi gjør endringer om koronasituasjonen tilsier det.

Tilbudene ved Ungdommens hus fram til sommeren 2021:

Juniorklubb

Velkommen til deg som går i 5., 6., og 7. trinn!

  • Mandager i partallsuker: Elever fra Jønsrud skole kl. 17:30-20:00.

  • Mandager i oddetallsuker: Elever fra Ådalsbruk skole kl. 17:30-20:00

  • Tirsdager:
    Elever fra Østvang skole kl. 12:30-15:00.
    Elever fra Lund skole kl. 17:30-20:00.


Velkommen til ungdommer: 

Ungdomsskoleelever:
Åpent for ungdommer fra Løten ungdomsskole hver torsdag kl. 18:00-21:00.

Elever i videregående skole (opp til 20 år):
Ungdommens hus er åpent hver tirsdag i oddetallsuker kl. 18:00-21:00.


Åpen hall

Ungdommens hus organiserer også Åpen hall. Den er desverre midlertidig stengt på grunn av koronasituasjonen.


Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook, hvor vi legger ut mer info om tilbudene og bilder av aktivitetene våre
Følg oss på Facebook @ungdommenshusiloten


Kontakt

Mona Myrvang Nygaard fungerer som leder ved Ungdommens hus. 
Hun treffes på tlf. 917 46 722, Epost: mona.m.nygaard@loten.kommune.no