Utleien skjer i den tiden huset ikke er i bruk.

Se priser for leie av lokaler og arealer i Løten kommune her

 

For mer informasjon ta kontakt med leder ved Ungdommens hus Kristian Øverby,
kristian.overby@edu.loten.kommune.no  / tlf. 474 73 132 

Se også:

Ungdommens hus i Løten