Utleien skjer i den tiden huset ikke er i bruk.

For mer informasjon; ta kontakt med Marius B. Nielsen på
tlf. 62 56 40 00/ 902 27 562 eller
e-post: marius.birkeland.nielsen@loten.kommune.no

Se også:

Ungdommens hus i Løten