Hvert år har Løten Ungdomsråd 20.000 kroner til å dele ut til skoler, personer, organisasjoner eller grupper som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten.

Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden.
Aktivitetene skal være tilgjengelige for barn og unge i kommunen.


Søknadskjema:

Søknadsfrist: 19. april 2022.

Søknaden behandles og tildeling skjer i Løten ungdomsråd sitt møte den 26. april. 


Bruk et av disse søknadsskjemaene: 

NB: Budsjett og handlingsplan må vedlegges søknaden

Fyll ut på skjerm:
Dette skjema kan du fylle ut på skjerm, lagre og sende som epost: 
► Søk om midler til barn og ungdomsformål (pdf)

Ta utskrift og fyll ut:
Dette skjema må du printe, fylle ut og sende i posten: 
► Søk om midler til barn- og ungdomsformål (pdf for utskrift)

Send skjema hit: 
E-post: post@loten.kommune.no

Eller til Løten Ungdomsråd v/sekretær Mona M Nygaard, Postboks 113, 2341 Løten eller på
Har du spørsmål kontakt Mona på tlf. 917 46 722.

Her kan du se eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere:

 • Utendørs bordtennisbord ved Hedmarken Friskole

 • Musikkutstyr på Ådalsbruk skole

 • Skoloemiljøutvalget på LUS

 • Svømmeutstyr på Jønsrud

 • Innkjøp av instrumenter Løten skolekorps

 • Skrivekurs Løten kulturskole

 • Midler til sikringskurs for instruktører i Løten turn

 • Barnas turlag

 • Løiten Jeger og Fiskeforening – Ungdom- & Fiskegruppa til prosjekter og aktiviteter

 • Teatergruppe


Kriterier for tildeling av Løten ungdomsråd-midler

Vedtatt i møte i BUK 23.04.14

 1. Skoler, personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid i Løten kan søke om Barne- og Ungdomsmidler. Flere kan gå sammen om en søknad. Søknaden sendes til Løten ungdomsråd. 

 2. Pengene bør gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge i kommunen.

 3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes penger til. Det bør informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan Løten ungdomsråd velge og tildele bare deler av summen det søkes om.

 4. Løten ungdomsråd kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle å tildele midler.

 5. Søknadsfristen blir annonsert på Løten kommunes hjemmesider og i Løtenavisa hvert semester.