Kommunal strategi for universell utforming

I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både å legge til rette for publikum, brukere av kommunale tjenester og for de ansatte (som arbeidsgiver).

Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling og likeverd, og sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsnivå. I planleggingen og utformingen av nye bygg og uteområder er det viktig at det tas hensyn til det mangfold av ferdigheter og forutsetninger som er representert i befolkningen. Gjennom strategien universell utforming skal det tilrettelegges for større samfunnsdeltagelse for alle. Dette bør sikres gjennom samarbeidsrutiner, slik at universell utforming blir en integrert måte å tenke på i alle planprosesser.

Les hele rapporten om hvordan kommunen har jobbet med temaet universell utforming (kommunal strategi -til venstre) og i linkene til venstre om oppfølging av strategien.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Erik Moberget, prosjektleder for universell utforming i Løten kommune.
Tlf. 62 56 41 41 / 99 53 91 05
erik.moberget@loten.kommune.no