Click here if you want this page in another language (Google translate)

Disse kan få vaksine:

Vaksinering skjer nå i et samarbeid med Hamar og Stange kommune, fortrinnsvis i Stangehallen.

4. vaksinedose

Folkehelseinstituttet har åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Du kan lese mer om tilbud om 4.dose her. Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet kan du bestille deg time digitalt, via mail eller vaksinetelefonen, eller du kan møte til drop in.

Vaksinering i Stangehallen

Fells vaksinertilbud for innbyggere i Hamar, Løten og Stange. Denne foregår i Stangehallen, adresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange. Det er skiltet fra riksveg 4, Romedalsvegen. 


Samtykkeskjema for de under 16 år

For barn under 16 år må det fylles ut samtykkeskjema med underskrift fra begge foreldre som tas med til vaksinering. 
En forelder må følge barnet. 


Er du 16-17 år?

Ungdommer i alderen 16 - 17 år får også tilbud om vaksine. Se mer om hva som gjelder for denne aldersgruppen her

Vaksinering av gravide og ammende

FHI anbefaler dette:

  • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
  • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Se Folkehelseinstituttet sine råd til gravide og ammende her


Vaksinering og koronapass

Skal du reise til utlandet og lurer på hvilke råd som gjelder?

Vi oppfordrer deg til å ta vaksinen!