Valg-logo

Valgdagene er 10. og 11. september

 

Tid og sted for forhåndsstemming

Det er enkelt å forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen. Stemmeseddel avgis direkte i valgurne. Er du bortreist eller forhindret fra å stemme på valgdagene 10. og 11. september, er det fint å benytte anledningen til å forhåndsstemme. Man kan også forhåndsstemme i en annen kommune enn der man er registrert.

Husk legitimasjon!

Maria Goreva (konsulent) og Mina Majd Nybakken (lærling) er to av de som tar i mot forhåndsstemmer i Servicekontoret

Forhåndsstemmegivning foregår på Tingberg – i  Servicekontoret i perioden torsdag 10. august til og med fredag 8. september til disse tidene:

  • Mandag - fredag 10.august - 5.september: kl 08.00 - 15.00
  • Onsdag 6. september: kl 08.00 - 18.00
  • Torsdag 7. september: kl 08.00 - 18.00
  • Fredag 8. september: kl 08.00 - 15.00


Andre forhåndsstemmemottak

  • Løten Helsetun tirsdag den 5. september kl 10.00-13.00
  • Kvennhaugen onsdag den 6. september kl 11.00-13.00Ambulerende stemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr Valgloven § 8-3.  

Frist for søknad om forhåndsstemmegivning hjemme er satt til tirsdag 5.september. 

Det må fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.  Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes.

Her finner du søknadsskjema 
eller du får det ved henvendelse til Servicekontoret i Løten kommune tlf 62 56 40 00.


Valg 2017

På Regjeringens nettsider finner du mer om dette: