Valg-logo

Valgdag: 10. og 11. september

Hvordan gjennomføres valgdagen?

 

Tid og sted for forhåndsstemming

Det er enkelt å forhåndsstemme. Forhåndsstemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen. Stemmeseddel avgis direkte i valgurne.

Forhåndsstemmegivning foregår på Tingberg – i  Servicekontoret i perioden torsdag 10. august til og med fredag 8. september til disse tidene:

  • Mandag - fredag 10.august - 5.september: kl 08.00 - 15.00
  • Onsdag 6. september: kl 08.00 - 18.00
  • Torsdag 7. september: kl 0800 - 18.00
  • Fredag 8. september: kl 08.00 - 15.00


Andre forhåndsstemmemottak

  • Løten Helsetun tirsdag den 5. september kl 10.00-13.00
  • Kvennhaugen onsdag den 6. september kl 11.00-13.00

Se også mer om forhåndsstemmegivning her

Ambulerende stemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr Valgloven § 8-3.  

Frist for søknad om forhåndsstemmegivning hjemme er satt til tirsdag 5.september. 

Det må fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.  Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes.

Her finner du søknadsskjema 
eller du får det ved henvendelse til Servicekontoret i Løten kommune tlf 62 56 40 00.


Valg 2017

På Regjeringens nettsider finner du mer om dette: