Selve valgdagen er mandag 13. september. I Løten holdes valg også søndag 12.september.


Forhåndsstemming

I perioden 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme på Tingberg.

Åpningstid for forhåndsstemming er:

  • 10. august – 27. august: Mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00
  • 30. august – 9.  september: mandag til fredag kl. 09:00 – 18:00
  • Fredag 10. september: kl. 09:00 – 15:00


Tidligstemming 1. juli - 9. august
Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du i tidsrommet 1. juli til 9. august ved å henvende deg til Servicekontoret og be om å få avgi stemme.
Servicekontoret er åpent kl. 10:00-14:00.

I tidligstemmeperioden kan du kun stemme på parti, uten mulighet til å korrigere på stemmeseddelen.
 

Hvem stiller til valg til Stortinget fra Innlandet?

Her finner du valglistene med navn på alle kandidatene:

 

Manntall

Manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn på Tingberg fra ca. 10.juli og fram til valgdagen. Utleggingen kunngjøres i HA.
 

Sametingsvalget

På grunn av få manntalsførte så arrangeres det ikke valg til Sametinget på valgdagen i Løten. Stemmeberettigede ved sametingsvalget må derfor avgi sin stemme ved å forhåndsstemme.