Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Vann og avløp

Løten kommune får drikkevann fra Mjøsa. Det behandles ved Hias sine vannbehandlingsanlegg i henhold til krav i drikkevannsforskriften. 

For det offentlig avløpet har kommunen og Hias et delt ansvar. Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for rensing, utslipp og slambehandling. Alt renset avløpsvann blir ført tilbake til Mjøsa.

Kommunen har avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS for tømming av private avløpsanlegg. Slam fra disse anleggene blir levert til Hias-renseanlegget i Stange, for videre behandling.

Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål som vedrører vann og avløp, kan du kontakte: 

Servicekontoret på Tingberg

Virksomhetsleder:
Teknisk drift, Jens Petter Østerhaug: 62 56 42 13/  958 08 243/ jens.petter.osterhaug@loten.kommune.no

Sist endret: 16.11.2015
|
|
|
  • Logo World Water day 2017

    Avløpsvann er tema for verdens vanndag i år

    FN har siden 1992 etablert verdens vanndag for å bidra til god utnyttelse av naturressursene. I år er det avløpsvann som er tema, og selv om det har store globale aspekter, er det mye du kan bidra med lokalt. Her får du noen tips: