Denne er også hovedforsyning til Ånestad, Jønsrud og Nordbygda.  


Ingen stengte veger

Beboere i området vil merke økt trafikk i forbindelse med gravearbeidet med både massetransport og gravemaskiner, men ingen veger blir stengt.

Området som skal graves ligger på kommunens eiendom langs elva Vingerjessa mot boligområdet (se kart).

Kart over området i Karudhagan


Virksomhetsleder for teknisk Jens Petter Østerhaug forteller at hovedledningene er gamle og har behov for utskifting.
- Vi har hatt noen større vannlekkasjer i området, og ledningsbrudd får store konsekvenser for mange. Derfor er det bra å få gjort noe med dette området for å sikre god vannforsyning, forteller han.

Det kan blir korte perioder vannet må stenges i forbindelse med kobling av rørene. Med kort periode menes da maks en dag. - Dette vil vi sende ut varsel om slik at berørte blir forberedt, forteller Østerhaug.

Det er smart å sørge for at man får slike varsler, og det kan du sjekke/ registrere deg på www.varslemeg.no