Vann og kloakk betales etter målt vannforbruk, og i husstanden (eller hytte og annen eiendom) registreres forbruket i vannmåleren. Denne er som regel installert i tilknytning til hovedvannintaket/ stoppekrana.

Vannforbruket for det ene året brukes som grunnlag for beregning av kommunale avgifter for din eiendom det påfølgende året. Om du har betalt for mye eller for lite justeres det i etterkant. 

Det er forøvrig også et fast abonnementsgebyr, i tillegg til målerleie.
 

Registrere vannforbruket

Hvert år må den enkelte husstand melde inn vannmålerstanden i sin enhet, og dette skjer via en link, telefon eller et kort som du får du får i posten. Det er velgfritt hvilken type rapportering du bruker.
Du betaler for det vannet du bruker, og det er derfor viktig at du oppgir forbruket til kommunen.
Vannmåleravlesningen skjer ved årsskiftet hvert år.  

 

Tre forskjellige typer vannmålere som brukes i Løten kommune

Bildet: Tre forskjellige vannmålere som brukes i Løten kommune.