Alle eiendommer / boliger / næring som er tilknyttet offentlig vann og / eller kloakk i Løten kommune skal ha installert vannmåler. Dette gjelder også alle nye hytter på Budor.

Vann og kloakk betales etter målt forbruk. Det er også et fast abonnementsgebyr. I tillegg betales målerleie.

Avlesning av vannmåler 2016

Avlesningskort for vannmålere sendes ut hvert år i midten av desember til alle eiendommer som har montert vannmåler(e) i Løten.
Frist for innrapportering av stand på vannmåleren er 15. januar 2017.

Avlesning kan foretas på følgende måter:

  • Utfylt vannmålerkort sendes til returadresse.(Porto er allerede betalt)
  • Stand tastes inn på tlf, veiledning står på avlesningskortet.
  • Stand rapporteres inn på internett, veiledning står på avlesningskortet.

Slik registrerer du vannmålerstand her på internett:

Klikk her for registrering av vannmålerstand (avlesning starter 12. desember)

1. Tast avtalenummer: (nr.)
2. Tast målepunktID: (nr.)
3. Følg videre instruksjoner

Eller ring gratis til telefon 800 68 058:
1. Tast avtalenummer: (nr.) avslutt med #-tast
2. Tast målepunktID: (nr.) avslutt med #-tast
3. Registrer ny målerstand, (x-ant) siffer, avslutt med #-tast
4. Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvittering

Ikke innrapportert vannmålerstand

Dersom det ikke blir innrapportert stand på vannmåleren på eiendommen vil standen bli stipulert ut fra tidligere års forbruk.

Unnlater du å rapportere målerstanden 2 år på rad, må vi ut og lese av vannmåleren. Dette ekstraarbeidet faktureres med kr 937,50 inkl. mva.

Oppgjør ved eierskifte

Løten kommune utfører ikke eierskifte avregning på vann og kloakk. Ved eierskifte er det eiendomsmegler som skal utføre avregning på vann / kloakk og trekke fra dette på salgssummen. For mer informasjon om dette, kontakt eiendomsmegleren.

Beregning av vannforbruk

Innrapportert stand på vannmåler på en eiendom danner grunnlaget for forbruksgebyret på eiendommen (målt i m3): vann etter måler / kloakk etter måler.