Alle husstander/fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vann og avløp, skal lese av vannmålerstand for å registrere forbruk. Skriv inn tallet fra vannmåleren din - det er kun siffer før komma som skal registreres.

Slik gjør du det


Har du en elektronisk vannmåler?

Flere husstander og hytter i Løten kommune har i år fått installert elektroniske vannmålere. Er du en abonnent med denne typen vannmåler, vil du ikke motta vannmålerkort. Teknisk drift gjennomfører avlesningen elektronisk av disse (fjernavlesning). Husk allikevel at som abonnent har du fortsatt plikt til å kontrollere vannmålerstanden.

Frist for avlesningen er 2. januar 2022.


Trenger du hjelp?

Hos oss i Teknisk drift kan vi bistå med avlesningen, kontakt oss gjerne på tlf. 41 52 52 84 eller 47 78 35 91.

Du kan også logge inn Min side og se oversikt over vannforbruk og fakturaer

Tre forskjellige typer vannmålere som brukes i Løten kommune