Løten Ved og Service

Type virksomhet: Sysselsetting og arbeidstrening
Besøksadresse: Kildevegen, Hed-pall tomta, 2340 Løten
Telefon: 62 56 42 28/ 918 40 451
 

Bestill ved her!
 

Priser for ved 2017
Blandingsved bjørk per sekk 60 liter (inkl. mva)Kr. 50,- (Herav mva kr. 10,-)
Bjørk per sekk 60 liter (inkl. mva)Kr. 65,- (Herav mva kr. 13,-)
Blandingsved per m3 (inkl. mva)Kr. 525,- (Herav mva kr. 105,-)
Bjørkeved per m3 (inkl. mva)Kr. 725,- (Herav mva kr. 145,-)
-- 
Tillegg for kjøring, levering i Løten (inkl. mva)Kr. 125,- (Herav mva kr. 25,-)
Tillegg for kjøring, levering utenbygds (inkl. mva)Kr. 250,- (Herav mva kr. 50,-)

Løten Ved og Service er et kommunalt arbeidstiltak. Vi har adresse i Veenslivegen, men har midlertidig tilhold i de gamle Hed-Pall-lokalene i Kildevegen. Vi gir tilbud om sysselsetting og arbeidstrening til personer med ulike behov for til­rettelegging.

Vi kan også bære ved-sekkene inn i boden om ønskelig!

Våre tjenester:

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved
  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!
  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring
  • Budkjøring og flytteoppdrag
  • Servicetjenester for kommunen
  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.