Løten Virke er et kommunalt arbeidstiltak. Vi har adresse i Veenslivegen 11, men vedproduksjonen har midlertidig tilhold i de gamle HedPall-lokalene i Kildevegen. De flytter forøvrig virksomheten til de nye lokalene i Venslivegen i løpet av våren 2019.

Type virksomhet: Sysselsetting og arbeidstrening

Besøksadresse: Kildevegen, Hed-pall tomta, 2340 Løten

Telefon: 62 56 42 28/ 918 40 451/ 482 29 534

Epost: Per.age.lovlien@loten.kommune.no eller ragnhild.bekk@loten.kommune.no


Januar 2019:

Det er nå tomt for fyringstørr blandingsved, men det er mulig å bestille ved for levering til høsten 2019.

>> Bestill veden din her

Priser på ved

 

2018 (herav mva)

2019 (herav mva)

Blandingsved bjørk per sekk 60 liter

50,00 (10,00)

60,00 (12,00)

Bjørk per sekk 60 liter

65,00 (13,00)

75,00 (15,00)

Blandingsved per m

kr. 420,00 (84,00)

600,00 (120,00)

Bjørkeved per m

725,00 (145,00)

800,00 (160,00)

Levering i Løten per lass

125,00 (25,00)

150,00 (30,00)

Levering med lastebil i Løten per lass

250,00 (50,00)

300,00 (60,00)

Levering utenbygds per lass

250,00 (50,00)

250,00 (50,00)

Levering med lastebil utenbygds per lass

375,00 (75,00)

450,00 (90,00)

Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.
Tillegg for bom-, parkering og veiavgift iberegnes.

Du kan også bestille oppdrag hos oss. Det er bare å ta kontakt!
(Se kontaktinfo øverst på siden)

 

Priser på oppdrag

 

2018 (herav mva)

2019 (herav mva)

Pris for deltaker i arbeidsoppdrag pr. time

125,00 (25,00)

150,00 (30,00)

Pris for arbeidsleder i arbeidsoppdrag pr. time

375,00 (75,00)

400,00 (80,00)

Minilaster inkl. sjåfør pr. time

625,00 (125,00)

650,00 (130,00)

Traktor inkl. sjåfør pr. time

625,00 (125,00)

650,00 (130,00

Tillegg for utstyr til minilaster og traktor pr. time

125,00 (25,00)

150,00 (30,00)

Lastebil med kran inkl. sjåfør pr. time

625,00 (125,00)

650,00 (130,00)

Ford kassebil inkl. sjåfør

500,00 (100,00)

550,00 (110,00)

Wolksvagen pick-up inkl. sjåfør

500,00 (100,00)

550,00 (110,00)


Tillegg for bom, parkering og veiavgift iberegnes


Våre tjenester Ved-kapping hos Løten ved og service

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved

  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!

  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring

  • Budkjøring og flytteoppdrag

  • Servicetjenester for kommunen

  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.