Løten Virke er et kommunalt arbeidstiltak. Vi har adresse i Veenslivegen 11, men vedproduksjonen har midlertidig tilhold i de gamle HedPall-lokalene i Kildevegen.

Type virksomhet: Sysselsetting og arbeidstrening
Besøksadresse: Kildevegen, Hed-pall tomta, 2340 Løten
Telefon: 62 56 42 28/ 918 40 451/ 482 29 534

Januar 2019:
Det er nå tomt for fyringstørr blandingsved, men det er mulig å bestille ved for levering til høsten 2019.

>> Bestill veden din her

Priser på ved

 2018 (herav mva)2019 (herav mva)
Blandingsved bjørk per sekk 60 liter50,00 (10,00)60,00 (12,00)
Bjørk per sekk 60 liter65,00 (13,00)75,00 (15,00)
Blandingsved per mkr. 420,00 (84,00)600,00 (120,00)
Bjørkeved per m725,00 (145,00)800,00 (160,00)
Levering i Løten per lass125,00 (25,00)150,00 (30,00)
Levering med lastebil i Løten per lass250,00 (50,00)300,00 (60,00)
Levering utenbygds per lass250,00 (50,00)250,00 (50,00)
Levering med lastebil utenbygds per lass375,00 (75,00)450,00 (90,00)

Det brukes lastebil når det er større levering i storsekk.
Tillegg for bom-, parkering og veiavgift iberegnes.

Du kan også bestille oppdrag hos oss. Det er bare å ta kontakt!
(Se kontaktinfo øverst på siden)

Priser på oppdrag

 2018 (herav mva)2019 (herav mva)
Pris for deltaker i arbeidsoppdrag pr. time125,00 (25,00)150,00 (30,00)
Pris for arbeidsleder i arbeidsoppdrag pr. time375,00 (75,00)400,00 (80,00)
Minilaster inkl. sjåfør pr. time625,00 (125,00)650,00 (130,00)
Traktor inkl. sjåfør pr. time625,00 (125,00)650,00 (130,00
Tillegg for utstyr til minilaster og traktor pr. time125,00 (25,00)150,00 (30,00)
Lastebil med kran inkl. sjåfør pr. time625,00 (125,00)650,00 (130,00)
Ford kassebil inkl. sjåfør500,00 (100,00)550,00 (110,00)
Wolksvagen pick-up inkl. sjåfør500,00 (100,00)550,00 (110,00)

Tillegg for bom, parkering og veiavgift iberegnes


Våre tjenester Ved-kapping hos Løten ved og service

  • Salg av ved i små og store sekker
    - vi produserer etter Norsk Standard, og er medlem av Norsk Ved
  • Vi leverer og plasserer veden der du vil ha den!
  • Enkle hageoppdrag og bortkjøring
  • Budkjøring og flytteoppdrag
  • Servicetjenester for kommunen
  • Vi kan ta på oss noe hogst og tynning- og kan tilrettelegge arbeidsopp­gaver knyttet til dette.