NB! Det omkjøringsveger i forbindelse med bygging av ny jernbaneundergang i Løten sentrum 
se omkjøringsvegene her

Gå videre til disse menyvalgene:

>> Fiksgatami (meld inn feil på veg eller gatelys)

>> Ny jernbaneundergang (ferdig sommeren 2019)

>> Ny riksveg 3/ 25 

>> Vegnavn i Løten

>> Trafikksikkerhet

>> Vegvedlikehold

>> Vinterdrift av veger

Teknisk drift vedlikeholder veg og kommunale arealer

Bildet: Teknisk drift vedlikeholder veg og kommunale arealer (foto: Ricardofoto)

Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av kommunale veger i Løten, og Statens Vegvesen har ansvar for vedlikehold på fylkesveger. I kartløsningen vår kan du se vegene

>> Kommunekart