Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av kommunale veger i Løten.

Vil du melde inn feil på veg eller gatelys? Benytt Fiksgatami