Gå videre til disse menyvalgene eller se aktuelle saker lenger ned:


Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av kommunale veger i Løten, og Statens Vegvesen/ Innlandet fylkeskommune har ansvar for vedlikehold på fylkesveger. I kartløsningen vår kan du se vegene