Gå videre til disse menyvalgene eller se aktuelle saker lenger ned:

 

Bildet: Teknisk drift vedlikeholder veg og kommunale arealer (foto: Ricardofoto)

Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av kommunale veger i Løten, og Statens Vegvesen/ Innlandet fylkeskommune har ansvar for vedlikehold på fylkesveger. I kartløsningen vår kan du se vegene