Her kan du registrere din melding til kommunen om veg, gatelys, miljø/ forurensning og lignende.
Meldingen formidles direkte til kommunen/ Statens vegvesen.  

Skriv inn postnummer i løsningen, så får du opp en oversikt over meldte feil i området. 

Benytt løsningen Fiksgatami for å melde fra:

Henvendelsene blir ikke besvart, men du må gå inn og fjerne meldingen fra kartet selv når det er rettet opp.
Takk for at du melder fra!


Vakttelefon for akutte hendelser

For akutte hendelser kan du ringe tlf. 951 54 466


Renovasjon

På Sirkula sine nettsider kan du melde fra om problen knyttet til renovasjon/ avfallstømming