Her kan du registrere din melding til kommunen om veg, gatelys, miljø/ forurensning og lignende.
Meldingen formidles direkte til kommunen/ Statens vegvesen.  

Skriv inn postnummer i løsningen, så får du opp en oversikt over meldte feil i området. 

Benytt løsningen Fiksgatami for å melde fra:

Henvendelsene blir ikke besvart, men du må gå inn og fjerne meldingen fra kartet selv når det er rettet opp.
Takk for at du melder fra!

Feil på gatelys?

Meld også fra om feil på gatelys i Fiksgatami. 

Hvorfor slutter gatelys å virke i et område?

Gatelys slutter å virke enten når lyspæra har gått, eller det kan være jordfeil i området.

-Det kan selvsagt være feil i kommunens gatelysnett, forteller leder for Teknisk drift,  men i de fleste tilfellene der flere gatelys slår ut samtidig skyldes dette jordfeil som kommer inn på vårt sikringsskap via andre kunder på samme trafokrets. Vi er underlagt strenge bestemmelser for å beskytte anleggene for jordfeil så de vil øyeblikkelig slå ut hvis det er noe slik i området.

Eksempler på det kan være en dårlig skjøteledning, fukt i en kontakt, ødelagt kaffetrakter og liknende. Det skal veldig lite til, og i områder der husene har gamle sikringsskap blir ikke slike feil fanget opp.

Med nye automatiske strømmålere vil etter hvert strømleverandøren få alarm på at det er en feil slik at de kan varsle huseier om feil, men ifølge Eidsiva er det et stykke fram i tid før det vil fungere.


Vakttelefon for akutte hendelser

For akutte hendelser kan du ringe tlf. 951 54 466


Renovasjon

På Sirkula sine nettsider kan du melde fra om problen knyttet til renovasjon/ avfallstømming