Bilde fra gravearbeidet i Kildevegen (desember 2019)

Bilde fra gravearbeidet i Kildevegen. (Bilde fra desember 2019).

Løten kommune skifter ut gamle vann- og avløpsledninger i nedre del av Kildevegen, og vegen har tidligere vært stengt fra krysset ved Østre Bergs veg og bort til Nedre Gimleveg (mellom øvre og nedre innkjøring). Kommunen utvider nå strekningen med nye vann- og avløpsledninger med noen meter, og det samme området vil derfor være stengt. 

Det vil bli omkjøring på de vegene som ble brukt i før jul. 


Arbeidet vil pågå til slutten av januar 2020. Vegen vil kunne åpnes igjen tidligst i midten av januar. 
 

Sikker og stabil vannforsyning

Ledningene som skal skiftes ut er hoved-vannforsyning til Løten sentrum og Ådalsbruk, og de ble lagt i 1954, så det er behov for utskiftning, forteller virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug i Teknisk drift. Og nå får vi også til noen flere meter med nye ledninger enn det som var opprinnelig planlagt. 

-Den tekniske infrastrukturen må være på plass for at vi skal kunne gi innbyggerne sikker og stabil vannforsyning.


Se det opprinnelige området i kartet her: