Løten kommune skal nå skifte ut gamle vann- og avløpsledninger i nedre del av Kildevegen, og vegen må da stenges fra 8. november til ca. 20. desember. Det blir stengt fra krysset ved Østre Bergs veg og bort til Nedre Gimleveg (mellom øvre og nedre innkjøring). 


Ny omkjøring fra 13. november: 

NB! Ny omkjøring går via Løten sentrum (se kart). 
Omkjøring går via Rokosjøvegen/ Skolevgen - Meierivegen - Østvangvegen - Kildevegn (fra oversiden).

Kartlink

Ny omkjøring går via Løten sentrum

 

Sikker og stabil vannforsyning

Ledningene som skal skiftes ut er hoved-vannforsyning til Løten sentrum og Ådalsbruk, og de ble lagt i 1954, så det er behov for utskiftning, forteller virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug i Teknisk drift. Kart over området i Kildevegen

-Den tekniske infrastrukturen må være på plass for at vi skal kunne gi innbyggerne sikker og stabil vannforsyning.

Han forsikrer også om at berørte eiendommer vil få nærmere informasjon om arbeidene med vannforsyning i forkant.

Arbeidet ble startet opp inne på området ved Kilde gjestgiveri den 14. oktober. 


Se området i kartet her:

https://kommunekart.com/?urlid=434ddb38-a8cd-42ff-ae4c-c054a7b362f7