Løten kommune har ingen vegnavn ute til høring for øyeblikket. 

Når vi jobber med nye vegnavn til veger/parseller, legger vi ut informasjon om prosessen, kart og forslag til vegnavn her. Alle kan komme med innspill til forslagene våre, i høringsperioden, som vi oppgir.