Kommunens velkomstgruppe er dannet av løtensokninger som har en ting til felles: de er stolte av og glade i bygda si! Ingen av medlemmene er ansatt i kommunen, men gjør arbeidet som en dugnadsinnsats.

Målet for velkomstgruppa er å bidra til at nyinnflyttere til bygda blir ønsket velkommen og få litt informasjon om hva Løten har å tilby. Vi håper de kan finne kontaktpersoner både blant løtensokninger som har bodd i bygda ei stund, men også like viktig at nyinnflyttere finner andre i samme situasjon og knytter vennskap!
Dette har vi en rekke eksempler på!

Velkomsttreff for nye innbyggere
To ganger pr år inviterer gruppa til et velkomsttreff for nyinnflyttere. Her får de som har flyttet inn siden forrige treff et tilbud om å komme til kommunestyresalen for å møte ordfører, få litt informasjon om Løten, og ikke minst møte andre innflyttere over en kopp kaffe. Alle barn får tilbud om en egen ”kinoforestilling” med barnefilm i kinoen.

Velkomstgruppa består av disse engasjerte Løtensokningene:

Marte Larsen Tønseth
Byhagan 123, 2345 Ådalsbruk, tlf. 905 49 707
marte.l.tonseth@gmail.com

Gotmar Rustad         
Storgata 45 D, 2406 Elverum, tlf. 901 89 905
gotmar@online.no

Ingvill Thorson Plesner
Vestbygdvegen 228, 2340 Løten,  tlf. 405 97 733
i.t.plesner@nchr.uio.no

Ingeborg Storbæk
Ådalsbrukvegen 225, 2345 Ådalsbruk, tlf. 412 96 058
ingeborgstor@outlook.com

Nils Th. (Basse) Vasaasen
Jønsberg, 2340 Løten, tlf. 62 59 10 07 / 930 43428
basse@vasaasen.no