Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Ønsker du å bli viet i Løten?
 

Vigslene blir gjennomført i kommunestyresalen i rådhuset Tingberg

Slik går du fram:


1. Bestille prøvingsattest

Bestill prøvingsattest fra Skatteetaten, link finner du her. Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest, denne er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til dette må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor, tlf. 800 800 00.


2. Sende attesten til Servicekontoret

Mottatt prøvingsattest sendes til Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten eller leveres i servicekontoret i rådhuset, Kildevegen 1, 2340 Løten. Vi må motta den originale prøvingsattesten senest 14 dager før vielsen.
Attesten kan også sendes direkte fra Skatteetaten om dere oppgir vigslers adresse (Postboks 113, 2341 Løten),

3. Kontakt oss for å booke time

Du kan bestille borgerlig vielse i Løten kommune her:


Frist: minimum 14. dager før ønsket tidspunkt. 
For vigsler i perioden 1.juli til 30. august er fristen 1.mai.


Sted og tid:

Vigslene foregår i kommunestyresalen på rådhuset Tingberg den 1. og 3. fredag i måneden mellom kl 11.00 og 14.00. Rådhuset ligger i Kildevegen 1, 2340 Løten.


Vigslere

Vigslene foretas av ordfører, varaordfører eller kultur- og kommunikasjonssjef Bente Hagen.


Betalingssatser for vigsler i Løten

Vigsler for brudefolk bosatt i kommunen: Kr. 0,-
Vigsler for brudefolk bosatt utenfor kommunen: Kr. 2 000,-
Vigsler til andre tidspunkter og steder enn fastsatt som standard, belastes etter medgått tid (timepris er 1,2 promille av brutto årslønn).
 

Annet:

  1. Vigsler er gratis dersom en i brudeparet er bosatt i Løten kommune eller begge er bosatt i utlandet og oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.
     
  2. Det åpnes for vigsler på andre tidspunkter og steder enn nevnt ovenfor og for brudepar bosatt utenfor kommunen, men da kreves et honorar for å dekke kommunens merkostnader. Kommunen har rett til å kunne avslå forespørsler etter dette punkt. Frist for å melde inn ønske om vigsel på annet tidspunkt enn nevnt ovenfor er to måneder før. 
     
  3. Se også informasjon om hvem som kan gifte seg, i Ekteskapsloven som du kan lese her
     

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte oss på Servicekontoret i Løten kommune, 
post@loten.kommune.no eller tlf 62 56 40 00.


Kommunestyresalen i rådhuset Tingberg