Hensikten er å anbefale et aktivitetsnivå som passer med kommunens inntekter, slik at kommunen ikke driver med merforbruk innen drift.

Selv om kommunen har en sunn økonomi i dag, ser vi at vi bruker mer penger enn vi har på drift. Dette gjelder spesielt innen de store områdene oppvekst og velferd. 

Virksomhetsgjennomgangen skal hjelpe oss å se hvordan vi kan organisere oss og jobbe smartere for å få driftskostnadene ned, slik at de harmonerer med rammene våre. Alle virksomheter skal gå gjennom sine tjenester nå fra 2022, og de ansatte blir involvert i sine avdelinger. Følg også med på nytt og nyttig

Kom med innspill!

Har du gode ideer om hvordan vi kan løse oppgaver på en bedre, smartere eller rimeligere måte der du jobber, eller andre steder i kommunen? 

Illustrasjonsbilde fra skole (Jonas J. Tomter)