Løten kommune gir tilbud om voksenopplæring til ulike målgrupper, og på ulike nivåer:

Spesialundervisning for voksne på grunnskolenivå

Undervisning av voksne som har rett til grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område.

Myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 4 A-2 for personer med særskilte behov, samt gjennomføre undervisningstiltak etter kap. 2.

  • Ansvarlig enhet: Kvalifisering v/ Løten arbeids- og opplæringssenter.
  • Her finner du oss: Brennerivegen 10. (gamle administrasjonsbygget på Løiten Brænderi)


Voksenopplæring på grunnskolenivå

Myndighet til å fatte vedtak etter kap. 4 A om opplæring spesielt organisert for voksne blir delegert til rektor Løten ungdomsskole.
Unntatt herfra er personer med særskilte behov, jf. § 4 A-2.
(Se spesialundervisning for voksne på grunnskolenivå).


Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap jf introduksjonsloven §4, og §§ 17-19.
Voksne innvandrere med oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

§ Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), 4.7.2003

Vi tilbyr også: Norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring, kan benytte seg av norsk-kurs arrangert av voksenopplæring for flyktninger og innvandrere.

Ta kontakt for påmelding eller spørsmål:
Leder Torill Mellum, tlf. 62 56 41 96 / 957 49 164.

  • Ansvarlig enhet: Virksomhetsområdet Kvalifisering.
  • Her finner du oss: Stasjonsveien 12C (2. etg. Megabygget), Løten sentrum.