Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter på egen eiendom

Her finner du enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter:


Dette kan du bygge uten å søke:

Byggesaksbehandler

Trenger du å komme i kontakt med byggesaksbehandler?
For personlig oppmøte ber vi om at dette blir avtalt per epost.

Byggesaksbehandling er en del av virksomheten Teknisk forvaltning i Løten kommune.

Byggesøknader

Byggesøknader sendes enten via Byggsøk, eDialog eller skriftlig til Løten kommune.


Planer og kart

I vår kartløsning PlanInnsyn på nett finner du både reguleringsplaner, kommuneplan og bestemmelser til de enkelte områdene. 

 

Byggesøknad og vedlegg


Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:

Saksbehandlingsfrister:

Det er vanligvis tre ukers saksbehandlingstid for en komplett ett-trinns byggesøknad uten  dispensasjon.

Rammesøknad: 12 uker
Dispensasjonssøknad: 12 uker
Søknad hvor det har kommet naboinnsigelser: 12 uker
Ferdigattest: 3 uker