Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Byggesak

Løten kommune tar imot byggesøknader på følgende måter:


Trenger jeg å søke om byggetillatelse?Illustrasjonsfoto: Veiviser (kilde: DIBK)
Sjekk via veiviseren om du må søke byggetillatelse
 

Kontakt:

Sist endret: 25.10.2016
|
|
|
 • Garasje

  Bygg uten å søke

  Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Se informasjon her om hva som er fritatt fra søknad

 • Tilsyn byggeplass (Foto: dibk.no)

  Forenkling i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

  Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

 • Illustrasjon: Kartdata

  Salg av kartdata

  Kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten tilbyr en nettbasert tjeneste for salg av digitale kartdata. I første omgang tilbys en felles pakke som består av eiendomsgrenser, bygninger, vegsituasjon, jernbane, høydekurver, igangsatte byggetiltak, el-stolper, kummer, offentlig VA-nett og reguleringsplaner.

 • Endring av forskrifter om mindre avløpsanlegg

  Løten kommunestyre vedtok den 23.11.2011 tre lokale forskrifter om mindre avløpsanlegg. Forskriftene erstatter forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg og forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg fra 2007 .

 • Illustrasjonsbilde: Byggesak

  Byggsøk: Elektroniske byggesøknader

  Løten kommune bruker "Byggsøk". Dette er en effektiv måte å sende søknader på, både for brukerne og saksbehandlerne -ved raskere behandling.