Skal du bygge for første gang?

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. Hva må til for å sende inn en byggesøknad:
Se filmen her!

Vi anbefaler deg også å lese byggesaksprosessen på sidene til Direktoratet for Bygg Kvalitet (DIBK).


Usikker på om du må søke?

På DIBK sine sider kan du bruke en veiviser for å finne ut om du må søke.


Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad? 

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til vår saksbehandling.


Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?  

Vi tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Se betalingsregulativet her.  


Søknadsprosessen trinn for trinn: