Byggesaksbehandling er en del av virksomheten Teknisk forvaltning i Løten kommune.


Byggesøknader

Byggesøknader sendes enten via Byggsøk, eDialog eller skriftlig til Løten kommune.


  Dette kan du bygge uten å søke:


  Planer og kart

  I vår kartløsning PlanInnsyn på nett finner du både reguleringsplaner, kommuneplan og bestemmelser til de enkelte områdene. 

   

  Byggesøknad og vedlegg


  Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:


  Saksbehandlingsfrister:

  Det er vanligvis tre ukers saksbehandlingstid for en komplett ett-trinns byggesøknad uten  dispensasjon.

  Rammesøknad: 12 uker
  Dispensasjonssøknad: 12 uker
  Søknad hvor det har kommet naboinnsigelser: 12 uker
  Ferdigattest: 3 uker