→​ Elektroniske søknader (Byggsøk)

→​ Papirskjemaer og blanketter
(Sendes til: Løten kommune, Postboks 113, 2341 LØTEN)

Nødvendige vedlegg: Kartutsnitt/ situasjonsplan 1:500 ( eller menyvalg til høyre) og tegninger av tiltaket.
 

→​ Sjekk via veiviseren om du må søke byggetillatelse
 

Andre søknadsskjemaer i forbindelse med byggesøknader:

→ Utslippstillatelse - søknad
Sanitærabonnement - søknad
→ Søknadsskjema for oljeholdig avløpsvann

Har du spørsmål?

Kontakt byggesaksbehandler: Gerd Aina Isaksen, tlf. 62 56 40 48, e-post: Gerd.Aina.Isaksen@loten.kommune.no