Medlemmer i eiendomsskattenemndene 2019 - 2023:

Sakkyndig nemnd

Leder: Bjørn Sætren
Nestleder: Anne-Lise Jensen
Medlem: Frøydis Vangen Kjøs

Varamedlemmer til sakkyndig nemnd
1. Johan Nygaard
2. Einar Myki

Sakkyndig ankenemnd (klagenemnd) 

Leder: Lars Skramstad
Nestleder: Anne Andreassen Strøm
Medlem: Atle Ruud

Varamedlemmer til sakkyndig ankenemnd (klagenemnd)
1. Karin Wilhelmson
2. Kjell Ingar Olsen
3. Svein Sundmoen

Kontakt med disse skjer via eiendomsskattekontoret