Når du starter som bonde er det mange valg som skal tas og mange registreringer som må ordnes i oppstartsfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, kontonummer, momsregistrering osv. Det er altså mye du skal ha i orden, og vi på landbrukskontoret ønsker å hjelpe deg.