Søk på tjenesten her:

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Ergoterapeutene bruker aktiviteter direkte i behandling og opptrening. I tillegg er det viktig å tilrettelegge hverdagen og aktiviteter gjennom tilpasninger og bruk av tekniske hjelpemidler.

Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse og tilhørighet i hjem, skole, arbeid og fritid.

  • Ergoterapi skal fremme aktivitet og deltagelse i ulike livsfaser og arenaer.
  • Målet er å tilrettelegge for å kunne bo hjemme lengst mulig ved tilrettelegging av omgivelser og trening på daglige aktiviteter.


Hvem kan få tjenesten?

Personer i alle aldre og livsfaser som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.