På vegne av Husbanken forvalter og videreformidler Løten kommune (v/NAV) startlån og tilskudd til etablering og tilpasning. Startlånsordningen er til for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

Les om startlån på Husbankens sider


Hva kan du få hjelp til?

I de fleste tilfeller benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering, kan kommunen fullfinansiere.

I tillegg kan du få:
  • Hjelp til å bli boende i boligen du har
  • Refinansiering av lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • Utbedring av bolig
  • Tilpasning av bolig
  • Nybygget bolig
  • Toppfinansiering

Hvem kan søke?

Startlånsordningen er behovsprøvd, og målgruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet. Les mer om hvem som er i målgruppen for ordningen her:

Hvem er i målgruppen?


Hvordan vurderes søknadene?

Vurderingen av søknader og tildeling gjøres etter Forskrift om startlån fra Husbanken og Løten kommune sine retningslinjer, som du kan se her:

Husbankens forskrift om Startlån

Løten kommunes retningslinjer for Startlån


Hvordan søker du?

Husbanken har utviklet en praktisk elektronisk løsning for startlån og tilskudd som gjør det enklere for deg som skal søke. Opplysninger som kontaktopplysninger, formue, gjeld, arbeidsforhold og liknende hentes automatisk fra ulike registrere, noe som er svært tidsbesparende for deg.

Søk her på nettsiden til Husbanken

Hvordan behandles søknaden?

Det er normalt fire uker behandlingstid, og søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom året. Du får svar fra NAV når søknaden er behandlet. Du kan også logge deg inn og sende en melding til saksbehandler. Gå inn på denne siden.