Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere avholder følgende prøver:

 • Norsk med samfunnskunnskap
 • Samfunnskunnskapsprøven på norsk eller morsmål
 • Statsborgerprøven

Følgende grupper har rett og plikt til gratis opplæring:

 • Personer som er bosatt i kommunen etter avtale med staten (flyktninger)
 • Familiegjenforente med ovennevnte
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere

Retten og plikten innebærer:

 • At disse gruppene får en plikt til å gjennomføre opplæring, og de har en rett til å få denne opplæringen gratis.
 • Det er kun personer i alderen 18-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæringen

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har en plikt til å gjennomføre opplæring:
 

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området

 Det er kun personer mellom 18 og 67 år som har plikt til å delta i opplæringen.

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk med samfunnskunnskap:

 • Studenter 
 • Au pairer med midlertidig opphold 
 • Nordiske borgere 
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS – regelverket

 Personer som verken har rett eller plikt til norskopplæring kan likevel få dette mot betaling dersom det er plass. Se det kommunale gebyrregulativet for priser.