Her kan du lese politisk delegeringsreglement:

Reglementet