Målsettingen med Løten kommunes delegeringsreglement er å legge forholdene til rette for et funksjonelt kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon.

Delegeringsreglementet er sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23

Her kan du lese politisk delegeringsreglement

Reglement og forskrifter for folkevalgte

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring (PDF, 173KB)

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (PDF, 247KB)

Reglement for samarbeidsutvalg (PDF, 430KB)