Målsettingen med Løten kommunes delegeringsreglement er å legge forholdene til rette for et funksjonelt kommunalt folkestyre og for effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon.

Her kan du lese politisk delegeringsreglement

Delegeringsreglementet er sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23