Selvhjelp kan både benyttes som et supplement til annen type behandling og kan være et godt verktøy når vi skriver ut brukere ved å overføre de og introdusere de for et selvhjelpsprogram.

Om selvhjelpsgrupper

Samtalen

Samtalen er hovedverktøyet i selvhjelpsgruppa. Vi i Psyskisk helse og rus-teamet vil være tilstede de to første gangen i oppstarten av ny selvhjelpsgruppe.  Dette for å informere om bakgrunnen for selvhjelp og eventuelt  bidra til at gruppa tør å åpne seg ved å invitere til innspill, synspunkter, samt å dele egne erfaringer. 

Et av poengene med selvhjelpsgrupper er at deltakerne skal få et rom til å bli mer bevisst sitt eget liv. Hva er godt, hva kan bli bedre hvordan de håndterer seg selv og samspill med andre. Selvhjelpsgrupper tilbyr et rom til å håndtere vanskelige følelser. 
Fokuset i gruppa er her og nå og fremover. Målet er å få det bedre og mot å gjøre ting annerledes. Endring kan du få inspirasjon til fra andre i gruppa. Motivasjonen skjer inni deg selv. 

Gode samtaler forutsetter en grad av trygghet og trivsel. Noe motstand og utfordringer gir også dynamikk og grunnlag for refleksjon. Hvis alle er enige hele tiden vil det ikke skje noe endring annet enn at man har det hyggelig.

Hvordan medvirke til å få den gode samtalen?

Hva er forutsetninger for at gruppa skal bli et godt sted å være? 

 • Åpenhet
 • Respekt
 • Inkludering
 • Raushet

Dette er viktig verdier for å få frem et godt felleskap i gruppa. 
Arenaen må oppleves trygg nok til å utforske det utrygge. Åpenhet krever mot, respekt krever raushet, anerkjennelse gir trygghet.
Igangsettere og deltakerne må tørre å bruke seg selv, sin trygghet og utrygghet, åpenhet og begrensninger til å vise selvhjelpsprinsippet. På denne måten er vi alle med på å legge til rette for en god gruppedynamikk. 

Ting du kan oppnå ved å delta i selvhjelpsgrupper

 • Fellesskap og sosial støtte
 • Nye perspektiver
 • Forståelse
 • Mestring
 • Sosial kompetanse
 • Økt selvfølelse
 • Fokus på her og nå og fremtid
 • Aksept

En gjeng som holder rund hverandre på rekke

Våre tips om litteratur og apper

Vi vil gjerne gi deg noen gode tips om både selvhjelpsprogram og apper her. 

Vi anbefaler følgende apper:

 • Depresjonsappen 
 • Tankevirus
 • Assistert selvhjelp
 • Calm
 • Helsenorge

Tips om selvhjelpslitteratur

Bøker av Ingvard Wilhelmsen: 
Sjef i eget liv, Kongen anbefaler, Ikke mer synd på deg enn på andre.

Her kan du få hjelp når ting er vanskelig:

Psykiske helseproblemer

Angstringen Norge

Nettside: www.angstringen.no 
Telefon: 22 22 35 30
Åpningstider: mandag – fredag (kl. 10.00 – 13.00) 

På vår informasjontelefon 22 22 35 30 vil du treffe et menneske som selv har erfaring med angst og selvhjelp. Alle kan ringe oss, om du selv strever med angst, kjenner noen som gjør det eller er en fagperson som vil vite mer. Vi deler erfaringer fra vårt arbeid og sender deg mer informasjon om du ønsker det. Vi har taushetsplikt og sender ut informasjonsmateriell uten kostnad i nøytral konvolutt, dvs. uten avsender. 

Landsforeningen We Shall Overcome

Nettside: wso.no
Telefon: 22 41 35 90
Åpningstider: mandag, onsdag og fredag (12.00 – 15.00)

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet. Kontakttelefonen, som er for medlemmer og andre, kan brukes for rådgivning og få informasjon.

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

Nettside: lpp.no
Telefon: 22 49 19 22
Åpningstider: mandag (10.00 – 15.00), tirsdag (10.00 – 19.00), onsdag – fredag (10.00 – 15.00)

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. 

Mental Helse  

Nettside: mentalhelse.no
Hjelpetelefon 116 123

Mental Helse sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til. 

Kameratstøttetelefonen

Telefon: 800 48 500
Åpningstider: døgnåpent. 

Kameratstøttetelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon som er døgnbemannet hele året. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Veteraner fra internasjonale operasjoner og deres pårørende, kan her få snakke med en likemann som har selv har tjenestegjort ute om egne opplevelser, tanker, spørsmål og hva man ellers måtte ha på hjertet. Du kan velge å være helt anonym, men våre kamerathjelpere vil presentere seg med fornavn. Vi som svarer deg har taushetsplikt.

Kirkens SOS

Nettside: kirkens-sos.no
Telefon: 22 40 00 40
Åpningstider: døgnåpent 

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme. 

Littsint.no

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Mer informasjon om psykisk helse:

Avhengighet

Anonyme Alkoholikere (AA)

Nettside: anonymealkoholikere.no
Telefon: 911 77 770
Åpningstider: mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00).

AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. 

Anonyme Narkomane (NA)

Nettside: nanorge.org
Telefon: 905 29 359
Åpningstider: mandag – fredag (17.00 – 19.00)

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Nettside: hjelpelinjen.no
Telefon: 800 800 40
Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 21.00) 

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Målsettingen med Hjelpelinjen er: å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp og behandling, og samle informasjon om spilleavhengighet.

RUStelefonen

Telefon: 08588
Åpningstider: mandag – tirsdag (11.00 – 19.00), onsdag (10.00 – 19.00), torsdag – søndag (11.00 – 19.00)

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.

Spiseforstyrrelser

Anonyme Overspisere (OA)

Nettside: anonymeoverspisere.no
Telefon: 901 55 748
Åpningstider: torsdag (19.00 – 21.00)

Anonyme Overspisere er et fellesskap av menn og kvinner som, gjennom delt erfaring, styrke og håp, tilfriskner fra tvangsmessig overspising. Vi ønsker alle som ønsker å slutte å spise tvangsmessig velkommen.»

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Nettside: nettros.no
Telefon: 948 17 818
Åpningstider: mandag (09.30 – 15.00 og 17.00 – 21.00), tirsdag – torsdag (09.30 – 15.00).

Dette er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss.

Spiseforstyrrelsesforeningen

Nettside: spisfo.no
Telefon: 22 94 00 10
Åpningstider: mandag og tirsdag (09.00 – 16:00), onsdag (17.00 – 21.00), fredag (09.00 – 16.00).

Spiseforstyrrelser er ikke noe noe en vokser av seg, men et alvorlig problem som en trenger hjelp til å komme ut av. Når du kontakter oss treffer du alltid en som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser eller er pårørende. Alle som arbeider hos oss har taushetsplikt. Det er mulig å bli helt frisk – be om hjelp. Sammen er vi sterkere!

Støtte og hjelp når ting blir vanskelig

Her finner du hjelpetelefoner og nettsider som kan hjelpe deg når ting blir litt vanskelig. Hjelpetjenester for barn, unge, voksne, foreldre og eldre.

Pårørende

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Pårørendetelefonen (Ivareta)

Nettside: ivareta.no
Telefon: 800 40 567
Åpningstider: mandag – fredag (09.00 - 15.00)

Et anonymt lavterskeltilbud for pårørende berørt av rus og utfordringer med psykisk helse. Her kan du snakke med andre som selv har pårørendeerfaring.

Hjelpetelefoner/hjemmesider primært for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge: Telefon 116 111
Åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no 
 
Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold, overgrep  og for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen.  

Kors på halsen  

Telefon: 800 333 21
På Kors på halsen kan du prate med eller skrive anonymt til voksne som er frivillige i Røde Kors. Det er ikke alltid lett å snakke med foreldre eller lærere om hva som skjer i kroppen, en ulykkelig forelskelse, mobbing eller familietrøbbel. Da kan det være godt å snakke med en voksen som man ikke kjenner fra før. Andre ganger trenger man kanskje bare noen å dele en positiv opplevelse med. 

Ungdomstelefonen (UT)  

Mobil: 400 00 777
Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. 

Unghjelp.no

Nettside: unghjelp.no

Dette er en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge. Chattetjenesten vår som er åpen hver tirsdag, torsdag og søndag kl. 20-22. En organisasjon som snakket på ungdoms premisser. 

Ung.no 

Nettside: ung.no

Det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg  informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Du kan stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen de ulike temaene.      

Sex og samfunn

Nettside: sexogsamfunn.no

På Sex og samfunns chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse.      

BARsnakk

Nettside: barnavrus.no

BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om  med rusproblemer. Våre frivillige sitter klare for å prate med deg hver mandag og tirsdag fra 17.00 til 20.00. Hos oss er du helt anonym.

Barnevernvakten

Nettside: barnevernvakten Hamarregionen
Telefon: 40 40 40 15
Åpningstider: Etter offentlige barneverntjenesters stengetid: kl. 15.00 til 08.00 neste dag – døgnåpent helg, høytid og helligdager.

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for: 

 • vold eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgifte
   

Overgrep

DIXI – Ressurssenter for voldtatte

Nettside: dixi.no
Telefon: 22 44 40 50
Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00) 

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak.

Overgrep

Vi tror deg-stiftelsen står sammen mot voldtekt, vold og overgrep. Stiftelsen ønsker å ivareta, forebygge, avdekke, belyse og styrke rettssikkerheten.
Nettside: vitrordeg.com

Utsattmann drives av menn som selv ble utsatt for vold og seksuelle overgrep i barndommen og av fagfolk som har lang erfaring i arbeid med overgreps utsatte gutter og menn.
Nettside: utsattmann.no

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Nettside: hfsm.no
Telefon: 800 57 000
Åpningstider: døgnåpent.

Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. Du kan ringe når som helst på døgnet, enten det er morgen, kveld eller midt på natten. Husk at vi er her for å hjelpe deg.

Krisesenter

Hamar interkommunale krisesenter, Kronborgveien 23, 2318 Hamar
Telefon: 62 56 18 30 / E-post: hik@hamar.kommune.no

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.  

Rosa

Nettside: rosa-help.no
Telefon: 22 33 11 60
Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.  Vi tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål.

Landsforeningen for voldsofre

Telefon: 22 16 40 00

Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art. Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.

NOK - Hamar

Nettside: nokhamar.no
Telefon: 91 69 17 14

Dette er et lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Mannstelefonen

Telefon: 22 34 09 60
Åpningstider: kl. 17 – 20.

Mannstelefonen er betjent alle hverdager fra mandag til fredag (med unntak av høytids- og helligdager).

Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Vi har lang erfaring med å snakke om temaer som: 

 • Samlivsproblemer
 • Skilsmisse og samværsproblematikk
 • Egen aggresjon og voldsbruk
 • Vold eller overgrep du har vært utsatt for
 • Ensomhet og isolasjon
 • Konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt 

For Foreldre

Bekymringstjenesten – Voksne for Barn

Nettside: vfb.no
Telefon: 810 03 940
Åpningstider: mandag – fredag (09.30 – 14.30)

Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym. Alle våre rådgivere har barnefaglig utdanning.

Barnevernvakten

Nettside: barnevernvakten Hamarregionen
Telefon: 40 40 40 15
Åpningstider: Etter offentlige barneverntjenesters stengetid: kl. 15.00 til 08.00 neste dag – døgnåpent helg, høytid og helligdager.

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for: 

 • vold eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgifte  
   
Barneombudet

Nettside: barneombudet.no
Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter.

 • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
 • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
 • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.