Samarbeidet ble opprettet for å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Virksomheten har 68 ansatte og skal være et ledende brannvesen i Innlandet.

Hedmarken brannvesen har tre brannstasjoner: hovedbrannstasjon med heldøgns bemanning ved Vikingskipet på Hamar og brannstasjoner med deltidsmannskaper med hjemmevakt i Stange og Løten. De to sistnevnte er ubetjente. Ved branner og ulykker er det 110-sentralen for Innlandet som mottar nødmeldingene og alarmerer rett brannstasjon. 110-sentralen er lokalisert sammen med politiets operasjonssentral på Hamar.

Les mer om Hedmarken brannvesen

Vi ønsker at du skal være trygg hjemme

Heng opp nødnummerplakat i ditt hjem eller på hytta
» Print ut din egen nødnummerplakat (på flere språk)

Er du bekymret for egen eller andres brannsikkerhet? Oppdager du et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra til noen? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker vi å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.
» Meld i fra din bekymring på branntips

Har du tenkt på hvordan du har det i ditt eget hjem vedrørende, slokkeutstyr , rømningsveier,  røykvarslere og andre forebyggende tiltak?
» Her kan du lese mer om brannsikkerhet hjemme