Vann- og avløpsgebyret er delt i to. Enkelt sagt betaler du for å få vann inn til huset ditt (vannforbruk) og for at det skal renne ut igjen (avløpshåndtering).

Vann- og avløpstjenestene er lovpålagt og leveres etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som forbruker bare skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. Kommunene kan ikke tjene penger/ gå i overskudd på vann- og avløpstjenester. 

  • Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer
  • Gebyrene for disse tjenestene justeres årlig, og vedtas av kommunestyret i desember året før. 

Vann- og avløpsgebyret inkluderer:

  • et abonnementsgebyr/ fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. 

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første termin året etter.

For bolig- og fritidseiendom beregnes abonnementsgebyr per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på kapasiteten til vannforsyningen for den enkelte eiendom.

Se gebyrene for vann og avløp eller septikrenovasjon (privat anlegg) her: