Hva koster bevillingen?

Ved starten på året vil alle bevillingsinnehaver i kommunen motta faktura for bevillingsgebyret.

Bevillingsgebyret utgjør per år kr. 1960 for salg (dagligvare) og kr. 6100 for skjenkesteder.

Det er altså ikke slik i Løten at gebyret beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholforskriften § 6-1 og bevillingsinnehaver behøver ikke å sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.