Målgruppen er hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, alder eller funksjonsnedsettelse har behov for tilbud om aktivitet.

Søk om plass på dagsenter her

Ved tildeling av plass på dagsenter må det vurderes om tilbudet kan bidra til:

  • Å ivareta egenomsorg, sosial støtte og aktivisering
  • Forebygge behov for omfattende tjenester i hjemmet eller institusjonsplass ·
  • Forebygge og redusere ensomhet og isolasjon
  • Forebygge fysiske og psykisk sykdom
  • Avlaste pårørende
  • Vedlikeholde og forbedre fysiske og sosiale ferdigheter

Dagsenter skal være en viktig bidragsyter for at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dagsenter understøtter dette ved å bistå med egenmestring, sosial støtte og aktivisering. Det skal også sørge for at bruker opplever en meningsfull hverdag, og skal kunne fungere som en avlastning for pårørende. Dagsenter skal medvirke til å redusere sosial isolasjon og ensomhet.

Åpningstider og måltider

Åpent mandag, onsdag og fredag fra klokka 09.30 til 14.00
Tilbudet inkluderer frokost/kaffe/lunsj og tilrettelagte aktiviteter.

Det serveres frokost ved ankomst, kaffe med noe å bite i og avsluttes med lunsj før hjemreise. Måltidene tilberedes ved dagsenteret eller leveres fra kjøkkenet ved Løten Helsetun.

Innhold i dag

Dagene fylles av ulike tilrettelagte aktiviteter som gåturer, samtaler ut fra årstider og samvær i egen gapahuk med bålplass. Deltagerne oppfordres til å komme med ønsker og forslag til aktiviteter. Klær og fottøy tilpasset årstidene til å kunne være ute.

Ved behov kan brukerne blir hentet hjemme med drosje og kjøres hjem på ettermiddagen.

Ved ønske og behov for tjenesten leveres søknad til kommunens Tildelingsteam. Det vil gjennomføres et kartleggingsbesøk hjemme hos søker. 
Søknadsskjema finner du her.

Pris

Tilbudet faktureres med kr. 105 per dag, samt kr. 100 per dag for måltider.
Det er mulig å innvilge en eller flere dager per uke ut i fra brukers ønske, behov og dagsenterets kapasitet.