Velkommen innom for en handel eller besøk. Vi tar også imot klær og tekstiler til vårt vaskeri!

Form og farge-gruppa lager mye fint, og vi har alltid noe til salgs! Kom innom resepsjonen vår, som også er en liten butikk! 

Løten vaskeri; hvordan bestille vaske, levere vask se brosjyre

Her kan du bestille ved

Vedbestilling ring: 482 29 534

Løten kommunes mål er å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Løten Virke tilbyr arbeid og aktivitet for voksne som ikke har et ordinært arbeid, eller med særskilte behov.  

Tilbudet er regulert av bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven og Sosialtjenesteloven, om kommunens ansvar om å tilrettelegge for aktiv deltakelse ved bruk av tilpassede virkemidler og gjennom samarbeid med andre offentlige og private instanser.

Våre tjenester er delt inn i:

Arbeids- og aktivitetstilbud


Tilbudet gis i følgende baser: