Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.
 

Om tjenesten

Brukerstyrt personlig assistent skal sikret at mennesker med funksjonsnedsettelse får mulighet til å leve og bo selvstendig. I tillegg skal tjenesten bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på brukere med sammensatte og omfattende behov grunnet sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta behovet for bistand gjennom BPA enn ved bruk av de tradisjonelle omsorgstjenestene.

Forutsetningen er at bruker skal være arbeidsleder for sine hjelpere. Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand, personlig hjelp og sosial aktivisering.

Brukeren må kunne definere sine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen bør gis og kunne sette opp og følge arbeidsplaner. Ytelsen krever tilstedeværelse av en arbeidsleder. Arbeidsleder kan være bruker eller en annen som står bruker nær.