Benytt søknadsskjema: 

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester (PDF, 94KB)

Søknadsskjema individuell plan /koordinator /barnekoordinator (PDF, 87KB)

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 82KB)

Søknaden sendes til:
Tildelingsteamet
Sykehusvegen 10
2340 Løten.

Eller send søknadskjema på sikker digital post

Har du behov for helse- og omsorgstjenester?

Du kan sende en søknad hvor du forteller om din situasjon, og du kan også kontakte oss først. 

Tildelingsteamet ble opprettet 1. januar 2021 og er en ny måte å organisere tildeling av tjenester. Tidligere lå dette til hver virksomhet innen helse og omsorg, mens det nå skjer i dette teamet. Tildelingsteamet består av ansatte med tverrfaglig kompetanse.

Tildelingsteamet skal bidra til å sikre at vi har en felles plattform hvor vi mottar alle søknader som omhandler helse- og omsorgstjenester. 

-Brukeren vil også få sin egen kontaktperson i teamet, og dette skal medvirke til smidige overganger og gode løsninger. 

-Vi vil ha stort fokus på brukers behov og mulighet for ressursutnyttelse. Tverrfaglig samarbeid står helt sentralt.

Kriterier for tildeling

  1. Bruker oppholder seg i kommunen
  2. Bruker har behov for helse- og omsorgstjenester som følger av lovverk og fyller Løten kommunen sine kriterier for tildeling av aktuelle tjenester
  3. Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for tildeling. Ved manglende samtykkekompetanse må man gjøre en forsvarlighets vurdering:
    - Minst inngripende alternativ for bistand skal alltid forsøkes først.
    - Det skal vurderes om bruker ville ha gitt tillatelse til tiltaket dersom bruker var frisk og/eller ikke hadde denne  helsetilstanden.
  4. IPLOS/ ADL kartlegging skal gjennomføres og legger grunnlaget for tildeling av tjenester.

Komplett oversikt over tildelingskriteriene i Løten kommune (PDF, 726KB)

Kontakt oss om du har spørsmål:

 41 69 18 89 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
 tildelingsteam@loten.kommune.no 

NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.