Benytt søknadsskjema: 

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester (PDF, 93KB)

Søknadsskjema tilrettelagte tjenester (PDF, 86KB)

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF, 82KB)

Søknaden sendes til:
Tildelingsteamet
Sykehusvegen 10
2340 Løten.

Eller send søknadskjema på sikker digital post

Har du behov for helse- og omsorgstjenester?

Du kan sende en søknad hvor du forteller om din situasjon, og du kan også kontakte oss først. 

Tildelingsteamet ble opprettet 1. januar 2021 og er en ny måte å organisere tildeling av tjenester. Tidligere lå dette til hver virksomhet innen helse og omsorg, mens det nå skjer i dette teamet. Tildelingsteamet består av ansatte med tverrfaglig kompetanse.

Tildelingsteamet skal bidra til å sikre at vi har en felles plattform hvor vi mottar alle søknader som omhandler helse- og omsorgstjenester. 

-Brukeren vil også få sin egen kontaktperson i teamet, og dette skal medvirke til smidige overganger og gode løsninger. 

-Vi vil ha stort fokus på brukers behov og mulighet for ressursutnyttelse. Tverrfaglig samarbeid står helt sentralt.


Kontakt oss om du har spørsmål:

 41 69 18 89 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
 tildelingsteam@loten.kommune.no 

NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.