Vi jobber med en ny løsning for presentasjon av lag og foreninger. Inntil videre finner du en oversikt her: 

Lag og foreninger i Løten (PDF, 102KB)

Har du endringer om din forening?

Send en e-post til post@loten.kommune.no 
Oppgi kontaktperson/leder, e-post og tlf til foreningen.