Hvilken skole skal barnet ditt gå på?

Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. Her ser du oversikt over skolekretsene i kartet. Det er også mulig å søke opp din adresse for å finne skolekretsen:

Større kart med skolekretser

Barnet ditt starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen får skoleplass her.

Vi bruker data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.