Det å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir midlertidig ansatt, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Kommunen har lærlingplasser innen ulike fag. Vi lyser ut ledige lærlingplasser årlig i februar. Du finner utlysningene sammen med våre andre ledige stillinger:

Se ledige stillinger her


Ansettelsesprosessen for lærlinger forløper vanligvis slik:

Februar / Mars:

  • Ledige læreplasser i Løten kommune lyses ut på våre nettsider (så de ikke tror det er for næringslivet også/ellers i kommunen)
  • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess.
  • Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
  • Søknadsfristen settes normalt lik som søknadsfristen i Vigo (vanligvis midt i mars)

April / Mai:

  • Aktuelle kandidater innkalles til intervju

Mai / Juni:

  • Tilbud om læreplasser sendes ut
  • Lærekontrakter signeres elektronisk av lærling, Løten kommune og Innlandet fylkeskommune
  • Alle som har søkt via vår rekrutteringsportal innen fristen får svar på sin søknad innen 1. juli.

August:

  • Oppstart læretid