Kulturkalenderen er bygget opp på det prinsippet at alle arrangører selv kan gå inn på nettsiden vår her og legge inn eget arrangement. Dette går da til godkjenning hos oss, og det vil vanligvis ligge synlig dagen etter. Arrangementet blir synlig i alle fire kommuner, med mindre det er veldig lokalt og bare hører hjemme i en kommune.

Arrangementene blir også synlig på reiselivsportalen Visit Mjøsa og på Kulturnett Innlandet

Se kulturkalenderen her

Legg inn ditt arrangement her