Alle barneskole i Løten har flotte uteområder med mange ulike lekeapparater. 

Trykk på linken under for å se anleggenes plassering i kartet.

Her finner du kart med plassering av de ulike anleggene