Løten kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina, og hva de kan gjøre for å hjelpe. Her får du informasjon om noe av det vi har fått spørsmål om.

Jod-tabletter

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet alle, barn og voksne, under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Ved en alvorlig atomhendelse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige hendelser kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter. 
 
I tillegg til at de under 40 år anbefales å kjøpe tabletter på apoteket, har kommunen jodtabletter lagret til de under 18 år, samt til gravide og ammende. Det er planlagt for at disse skal deles ut fra skoler, barnehager og på helsestasjonen, hvis en aktuell situasjon skulle oppstå.

Tilfluktsrom

Løten kommune har ikke offentlig tilfluktsrom, men flere private. Flere av de som betegnes som private er eid av kommunen og er på skoler, Løten helsetun og Løtenhallen. Grunnen til at de likevel betegnes som private er at de er beregnet og dimensjonert for byggets brukere. Eieren av bygg med tilfluktsrom skal ha en plan for å klargjøre rommet i løpet av 72 timer fra da varselet fra myndighetene kommer. 

Se oversikt over tilfluktsrom her

Datasikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer økt risiko for cyberangrep. Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider.
► Følg generelle råd for passordbeskyttelse og datasikkerhet 

Noen å snakke med? 

Dersom du er engstelig eller trenger noen å snakke med i lys av krigen i Ukraina, finnes det flere steder du kan ringe. Her er noen: 

 Kirkens SOS-telefon - telefon 22 40 00 40
 Hjelpetelefonen - Mental Helse - telefon 116 123
 Kors på Halsen – Røde Kors - telefon 800 33 321
 Oppsporingstjenesten til Røde Kors - telefon 22 05 40 00
 Unge pårørende – for barn og unge mellom 7 og 18 år - telefon 909 04 848
 Pårørendesenteret - telefon 909 04 848

Barn og unge

Er du ung og uroer deg, eller er voksen og lurer på hvordan du skal snakke med barn og ungdom om krigen? Her er to steder hvor du finner mer informasjon: 

► Utdanningsdirektoratet: Oppfølging etter kriser og traumer


Ønsker du å hjelpe?

Ta kontakt med en hjelpeorganisasjon og hør hvordan du kan bidra. Løten Røde Kors tar gjerne imot frivillige som vil hjelpe til.
 Send en e-post til leder@lotenrodekors.no

Husrom for flyktninger

Løten kommune er forberedt på å hjelpe mennesker på flukt fra Ukraina.  
Løten kommune har fått oversikt over flere aktuelle boenheter i privat eie. Er det flere som har selvstendige boenheter som kan huse flere, så ta gjerne kontakt. Si også ifra til oss om noen kan bidra som tolk.
 Send din henvendelse til oss på e-post: post@loten.kommune.no 

Ukrainske flyktninger i Norge

UDI har besluttet at ukrainske borgere, som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre. Det betyr at ukrainske borgere som oppholder seg i Norge, kan fortsette å oppholde seg her inntil det kommer ny informasjon, uten at det får konsekvenser.

Hvis du har et sted å bo

Hvis du har et sted å bo, for eksempel hos venner, familie eller annet nettverk, kan du bli værende der inntil Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ut annen informasjon. Alle som kommer til Norge må registrere seg ved Nasjonalt Ankomstsenter eller ved det lokale politidistrikt. 

Hvis du ikke har et sted å bo:

Alle som kommer til Norge må registrere seg ved Nasjonalt Ankomstsenter uavhengig av om du har et sted å bo eller ikke.

Helsehjelp på turistvisum

Alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det vil si at ukrainere i Norge, som er her på turistvisum, har rett til øyeblikkelig hjelp. Helsehjelpen skal gis så lenge hjelpen er «påtrengende nødvendig». 

Alle barn under 18 år som oppholder seg i Norge, har rett til både helse- og omsorgstjenester. 
Hedmarken interkommunale legevakt tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skader. Ring 116 117 før du oppsøker Hedmarken interkommunale legevakt, Tunbekkvegen 8, 2312 Ottestad. 

Mer informasjon på Helfos nettsider og Helsenorge.no 

Kollektiv beskyttelse 

Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Dette er en ordning som åpner for å gi beskyttelse til mange i en massefluktsituasjon, som den vi står overfor i dag. Ordningen er brukt to gang før, i forbindelse med masseflukt fra Bosnia på begynnelsen av 90-tallet og fra Kosovo på slutten 90-tallet. 

Etter utlendingslovens § 34 kan personer i en massefluktsituasjon få kollektiv beskyttelse på bakgrunn av en gruppevurdering og ikke en individuell vurdering. Saksbehandlingen i slike tilfeller blir forenklet. Personer som faller innunder regelen gis midlertidig oppholdstillatelse.